Jak na pasivní agresi„Představte si situaci, kdy rekonstruujete byt v panelovém domě. Rekonstrukce je řádně povolena. Dělníci pracují přes den, kdy je většina lidí v práci, a také o víken du, aby byla oprava co nejdříve hotová. Jednoho dne se přijdete podívat na svůj byt a najdete vchodové dveře zalepené. Jak důvtipné! Sousedům vadil hluk a místo přímé konfrontace použili tuto formu rezistence. Tohle je můj oblíbený příklad vyhnutí se konfliktu a vyjádření svého vzteku odlišnou formou. Jak byste se v takové situaci cítili a jak byste reagovali? Každý z nás se setkal s určitou formou pasivní agrese, ať již u druhých nebo ji sám používá. Koncept však vyvolává mnoho otázek, je zahalen nejasnostmi co se pod ním skrývá? Často si uvědomujeme, že nás určitý člověk štve, že je s ním složitá komunikace, že se cítíme frustrovaní či zranění, ale nevíme proč. Pasivní agrese je agrese přenášená na druhé skrytou formou, není na první pohled čitelná a tak je těžké ji rozpoznat. Pasivně agresivní jedinec se chová tak, aby svým jednáním druhého naštval, vyprovokoval a zároveň v něm vzbudil lítost nebo stud za svou přehnanou reakci nebo neudržení emocí na uzdě. On totiž své emoce navenek neukazuje, ač je podrážděný či frustrovaný, jedná chladně.“ delší ukázka tady.   Knihu můžete koupit v e-verzi nebo tištěné verzi tady.